125. The running gohst
Share

Ajudeu el fantasma a recollir el màxim de caramels evitant els muricecs.
(A partir de 2n)