Turn your phone for
better experience
-
Share
Explicaci├│ gramatical.
- Exercici 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- Compara aquests dos nois.
- Escriu el comparatiu: 1, 2
- Completa les frases.
- Escriu els superlatius: 1, 2